- ข้าวหน้าเป็ด Extra
- ข้าวหน้าเป็ด+หมูแดง Extra
- ข้าวหน้าเป็ด+หมูกรอบ Extra
- ข้าวหน้าเป็ด+หมูแดง+หมูกรอบ Extra