ประเภทอาหาร (คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย)
สุกี้รวมมิตรน้ำ (ปรุงสุกพร้อมทาน)
Mixed Suki
ใน Set ประกอบด้วย

 - ลูกชิ้นรักบี้ ลูกชิ้นปิงปอง เกี๊ยวปลาสด เนื้อไก่ กุ้งสด เนื้อปลา

ปลาสวรรค์ หมึกกรอบ ปลาหมึกสด ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง ผักขึ้นฉ่าย วุ้นเส้น ไข่ไก่

รับน้ำจิ้ม 80 กรัม 1 ถุง น้ำซุป 240 กรัม 1ถุง พริกกระเทียมมะนาวชุดเล็ก 1 ชุด

Set consists of

 -

100-.
ข้าวเปล่า
Rice
ใน Set ประกอบด้วย

 - ข้าวเปล่า 1 ที่  ปริมาณ 146-150 กรัม

Set consists of

 -

14-.
บะหมี่หยกหมูกรอบ (แห้ง)
Green Noodles with Crispy Pork (Dry)
ใน Set ประกอบด้วย
 • บะหมี่หยกหมูกรอบ 1 ที่
 • น้ำราดหมูกรอบ 60 กรัม + พริกป่น 0.3 กรัม ./ น้ำตาล 2 กรัม ./น้ำส้ม-พริกดอง 15 กรัม
Set consists of

 -

75-.
บะหมี่หยกเนื้อเปื่อยฮ่องกง (แห้ง)
Green Noodle with Hongkong Braised Beef (Dry)
ใน Set ประกอบด้วย

 -น้ำราดเนื้อเปื่อยฮ่องกง   

พริกป่น 0.3 กรัม / น้ำตาล 2 กรัม./น้ำส้ม-พริกดอง 15 กรัม

Set consists of

 -

75-.
บะหมี่หยกหมูแดง (แห้ง)
Roasted Pork with Green Noodle (Dry)
ใน Set ประกอบด้วย

 -น้ำราดหมูแดง  60  กรัม  1 ถุง  

  พริกป่น 0.3 กรัม / น้ำตาล 2 กรัม./น้ำส้ม-พริกดอง 15 กรัม

Set consists of

 -

75-.
บะหมี่หยกเป็ด (แห้ง)
Roasted Duck with Green Noodle (Dry)
ใน Set ประกอบด้วย

 - น้ำราดเป็ด  60  กรัม  1 ถุง 

พริกป่น 0.3 กรัม / น้ำตาล 2 กรัม./น้ำส้ม-พริกดอง 15 กรัม

Set consists of

 -

80-.
บะหมี่หยกหมูกรอบ (น้ำ)
Green Noodles with Crispy Pork (Soup)
ใน Set ประกอบด้วย
 • บะหมี่หยกหมูกรอบ 1 ที่
 • น้ำราดหมูกรอบ 60 กรัม + พริกป่น 0.3 กรัม ./ น้ำตาล 2 กรัม ./น้ำส้ม-พริกดอง 15 กรัม
 • น้ำซุป 240 กรัม
Set consists of

-

75-.
ข้าวหมูกรอบ
Crispy Pork with Rice
ใน Set ประกอบด้วย
 • ข้าวหมูกรอบ 1 ที่
 • น้าราดหมูกรอบ  40 กรัม 1 ถุง  +  น้ำจิ้มหมูกรอบ  15 กรัม 1 ถุง
Set consists of

-

75-.
คะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย (จานเล็ก)
Kale in Oyster Sauce
ใน Set ประกอบด้วย
 • คะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย (ชุดเล็ก) 1 ที่
 • น้ำมันหอย 45  กรัม  กระเทียมเจียว 3  กรัม
Set consists of

-

80-.
คะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย (จานใหญ่)
Kale in Oyster sauce
ใน Set ประกอบด้วย
 • คะน้าฮ่องกงน้ำมันหอย (ชุดใหญ่) 1 ที่
 • น้ำมันหอย 90 กรัม  กระเทียมเจียว 6 กรัม
Set consists of

-

145-.
หมูกรอบ (จานเล็ก)
Crispu Pork (Small)
ใน Set ประกอบด้วย
 • หมูกรอบ (ชุดเล็ก) 1 ที่
 • น้ำราดหมูกรอบ 90 กรัม 1 ถุง   + น้ำจิ้มหมูกรอบ 30  กรัม 1 ถุง
Set consists of

-

145-.
หมูกรอบ (จานใหญ่)
Crispy Pork
ใน Set ประกอบด้วย
 • หมูกรอบ (ชุดใหญ่) 1 ที่
 • น้ำราดหมูแกรอบ 160 กรัม 1ถุง  +  น้ำจิ้มหมูกรอบ  60 กรัม 1ถุง
Set consists of

-

285-.
บะหมี่ผัก (โมโรเฮยะ)
Vegetable Noodle (Moroheya)
ใน Set ประกอบด้วย

 -

Set consists of

 -

42-.
บะหมี่หยก 2 ก้อน
Green Noodle
ใน Set ประกอบด้วย

 -

Set consists of

 -

48-.
บะหมี่หยกซี่โครงหมูอบเต้าเจี้ยว (น้ำ)
Green Noodle with Pork Spare Ribs (Soup)
ใน Set ประกอบด้วย

 -น้ำราดซี่โครงหมูอบเต้าเจี้ยว     น้ำซุป 240 กรัม

พริกป่น 0.3 กรัม / น้ำตาล 2 กรัม./น้ำส้ม-พริกดอง 15 กรัม

Set consists of

 -

75-.
บะหมี่หยกเนื้อเปื่อยฮ่องกง (น้ำ)
Green Noodle with Hongkong Braised Beef (Soup)
ใน Set ประกอบด้วย

 -น้ำราดเนื้อเปื่อยฮ่องกง     น้ำซุป 240 กรัม

พริกป่น 0.3 กรัม / น้ำตาล 2 กรัม./น้ำส้ม-พริกดอง 15 กรัม

Set consists of

 -

75-.
บะหมี่หยกหมูแดง (น้ำ)
Roasted Pork with Green Noodle (Soup)
ใน Set ประกอบด้วย

 -น้ำราดหมูแดง  60  กรัม  1 ถุง   น้ำซุป 240 กรัม

พริกป่น 0.3 กรัม / น้ำตาล 2 กรัม./น้ำส้ม-พริกดอง 15 กรัม

Set consists of

 -

75-.
บะหมี่หยกเป็ด (น้ำ)
Roasted Duck with Green Noodle (Soup)
ใน Set ประกอบด้วย

 -  น้ำราดเป็ด  60  กรัม  1 ถุง  น้ำซุป 240 กรัม

พริกป่น 0.3 กรัม / น้ำตาล 2 กรัม./น้ำส้ม-พริกดอง 15 กรัม

Set consists of

 -

80-.
ซี่โครงหมูนึ่งอบเต้าเจี้ยว(จานใหญ่)
Streamed Pork Spare Ribs (Large)
ใน Set ประกอบด้วย
 • ซี่โครงหมูนึ่งอบเต้าเจี้ยว(ชุดใหญ่) 1 ที่
 • น้ำจิ้มซี่โครงหมูฯ   60 กรัม 1ถุง
Set consists of

-

180-.
ซี่โครงหมูนึ่งอบเต้าเจี้ยว(จานเล็ก)
Streamed Pork Spare Ribs (Small)
ใน Set ประกอบด้วย
 • ซี่โครงหมูนึ่งอบเต้าเจี้ยว (ชุดเล็ก) 1 ที่
 •  น้ำจิ้มซี่โครงหมูฯ    30 กรัม 1 ถุง
Set consists of

 -

100-.
เนื้อเปื่อยฮ่องกง (จานใหญ่)
Hongkong Braised Beef (Large)
ใน Set ประกอบด้วย
 • เนื้อเปื่อยฮ่องกง (ชุดใหญ่) 1 ที่
 • น้ำจิ้มเนื้อเปื่อยฮ่องกง 60 กรัม 1 ถุง
Set consists of

 -

180-.
เนื้อเปื่อยฮ่องกง (จานเล็ก)
Hongkong Braised Beef (Small)
ใน Set ประกอบด้วย
 • เนื้อเปื่อยฮ่องกง (ชุดเล็ก) 1 ที่
 •  น้ำจิ้มเนื้อเปื่อยฮ่องกง  30 กรัม  1ถุง
Set consists of

 -

100-.
เป็ดย่าง MK (1 ตัว)
Whole Duck
ใน Set ประกอบด้วย
 • เป็ดย่าง MK (1 ตัว)
 • น้ำราดเป็ด 320 กรัม 1 ถุง  + น้ำจิ้มเป็ด  120 กรัม 1 ถุง
Set consists of

 -

600-.
สุกี้ทะเลน้ำ(ปรุงสุกพร้อมทาน)
Seafood Suki in soup
ใน Set ประกอบด้วย

 -กุ้งสด เนื้อปลา  หมึกกรอบ ปลาหมึกสด

ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง ผักขึ้นฉ่าย วุ้นเส้น ไข่ไก่

รับน้ำจิ้ม 80 กรัม 1 ถุง น้ำซุป 240 กรัม 1ถุง พริกกระเทียมมะนาวชุดเล็ก 1 ชุด

Set consists of

 -

110-.
ข้าวอบทรงเครื่องจักรพรรดิ์
-
ใน Set ประกอบด้วย

 -

Set consists of

 -

75-.
ข้าวเนื้อเปื่อยฮ่องกง
Hongkong Braides Beef with Rice
ใน Set ประกอบด้วย
 • ข้าวเนื้อเปื่อยฮ่องกง 1 ที่
 • น้ำราดเนื้อเปื่อยฮ่องกง + น้ำจิ้มเนื้อเปื่อยฮ่องกง 15 กรัม 1 ถุง
Set consists of

 -

75-.
ข้าวซี่โครงหมูนึ่งอบเต้าเจี้ยว
Steamed PorkSpare Ribs with Rice
ใน Set ประกอบด้วย
 • ข้าวซี่โครงหมูนึ่งอบเต้าเจี้ยว 1 ที่
 • น้ำราดซี่โครงหมูฯ + น้ำจิ้มซี่โครงหมูฯ   15 กรัม 1 ถุง
Set consists of

 -

75-.
ข้าวหมูแดง
Roasted Pork with Rice
ใน Set ประกอบด้วย
 • ข้าวหมูแดง 1 ที่
 • น้ำราดหมูแดง 40 กรัม 1 ถุง  +  น้ำจิ้มหมูกรอบ  15 กรัม 1 ถุง
Set consists of

 -

75-.
ข้าวหน้าเป็ด
Roasted Duck with Rice
ใน Set ประกอบด้วย
 • ข้าวหน้าเป็ด 1 ที่ 
 • น้ำราดข้าวหน้าเป็ด 40 กรัม 1 ถุง  +  น้ำจิ้มหมูกรอบ  15 กรัม 1 ถุง

 

Set consists of

 -

80-.
หมูแดง (จานเล็ก)
Roasted Pork (Small)
ใน Set ประกอบด้วย
 • หมูแดง (ชุดเล็ก) 1 ที่
 • น้ำราดหมูแดง  90 กรัม 1 ถุง + น้ำจิ้มหมูแดง   30 กรัม 1 ถุง
Set consists of

 -

145-.
หมูแดง (จานใหญ่)
Roasted Pork (Large)
ใน Set ประกอบด้วย
 • หมูแดง (ชุดใหญ่) 1 ที่
 • น้ำราดหมูแดง 160 กรัม 1 ถุง   + น้ำจิ้มหมูแดง  60 กรัม 1ถุง
Set consists of

 -

285-.
เป็ดย่าง (จานเล็ก)
Roasted Duck (Small)
ใน Set ประกอบด้วย
 • เป็ดย่าง (ชุดเล็ก) 1 ที่
 • น้ำราดเป็ด  90  กรัม 1 ถุง  + น้ำจิ้มเป็ด 30 กรัม 1 ถุง
Set consists of

 -

155-.
เป็ดย่าง (จานใหญ่)
Roasted Duck (Large)
ใน Set ประกอบด้วย
 • เป็ดย่าง (ชุดใหญ่) 1 ที่
 • น้ำราดเป็ด  160 กรัม 1 ถุง  + น้ำจิ้มเป็ด 60 กรัม 1 ถุง
Set consists of

 -

305-.